CIG Huis Ter Leye
Mobiele begeleiding (Contextbegeleiding zonder verblijf)

Doelgroep

Gezinnen met kinderen tot 6 jaar of zwangere vrouwen die omwille van een pedagogische gezinsproblematiek begeleiding aan huis vragen binnen de regio Kortrijk-Menen-Avelgem-Waregem-Izegem.

Aanmelding

Een aanmelding kan via een verwijzer of rechtstreeks door het gezin gebeuren. Na de aanmelding volgt er een intakegesprek met de begeleidster, het gezin en de eventuele verwijzer. Het mobiel team beslist of de begeleiding wordt opgenomen of zorgt voor een doorverwijzing.

De begeleiding

Wekelijks komt er een mobiele begeleidster aan huis. De begeleiding verloopt in dialoog met het gezin en sluit aan bij de hulpvraag van de gezinsleden. Alle gezinsleden worden zo veel mogelijk bij de begeleiding betrokken. Om de drie maanden zijn er evaluatiegesprekken om stil te staan bij het verloop van de begeleiding.