CIG Huis Ter Leye
CIG Huis ter Leye

Historiek

In 1978 wordt, na een voorbereidende studie, de vzw Huis Ter Leye opgericht met als doelstelling: opvang, tijdelijk verblijf en begeleiding bieden aan moeders met kinderen in crisis.

Op 21 december 1994 komt een nieuw Besluit van de Vlaamse Regering, houdende de erkenning en subsidiŽring van de Centra voor Integrale Gezinszorg. De Centra vallen daardoor niet langer onder de bevoegdheid van Kind en Gezin. Gelijklopend met de voorbereiding op de nieuwe opdracht als CIG, denken de 6 Tehuizen na over de optimalisering van de werking. In Huis Ter Leye groeit een nieuw pedagogisch concept en evalueren we de werking.

Op 1 januari 1995 wordt Huis Ter Leye een CIG met een erkenning van 36 eenheden, waarvan 25 personen residentieel en 11 gezinnen mobiel. Met onze residentiŽle opvangvorm zijn we in de zuidwestvlaamse regio de enige opvangvorm voor uitsluitend moeders met kinderen en zwangere vrouwen.

Op 1 januari 2014 stapt CIG Huis Ter Leye in het experimenteel modulair kader en wordt erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn voor 16 verblijfsmodules en 25 modules contextbegeleiding.

Doelstelling

CIG Huis Ter Leye is een voorziening die zorgt voor contextbegeleiding aan huis of residentiŽle opvang en begeleiding van ouders met jonge kinderen en van aanstaande ouders. 
Huis Ter Leye biedt integrale gezinsbegeleiding aan kwetsbare gezinnen waarbij het opvoeden of de zorg van de kinderen onder druk staat door diverse factoren. 
Opvoedingsproblemen, intrafamiliaal geweld, pedagogisch onvermogen, relatieproblemen, hechtingsproblemen, gedragsproblemen, ernstige financiŽle en materiŽle problemen, .. kunnen concrete aanleidingen zijn tot het stellen van een hulpvraag. 

Centraal in de begeleiding staan de noden en de hulpvragen van de jonge kinderen in de gezinnen die we begeleiden. Vandaar dat de begeleiding in het bijzonder focust op : 
- De ouder-kind relatie 
- De familiale en relationele context
- De zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de ouders
   

Huis Ter Leye biedt integrale hulpverlening:

- Onze begeleiding richt zich op het ganse gezin en op de context van elke persoon.
- We bieden begeleiding op de verschillende terreinen en niveaus van de gezinsproblemen (pedagogisch, sociaal, juridisch, financieel, psychisch, administratief).
- We bieden trajectbegeleiding van intake tot nazorg. Vanuit de residentiŽle setting kan er worden overgeschakeld naar de mobiele werkvorm of omgekeerd.


verder >>