CIG Huis Ter Leye
CIG Huis ter Leye

De begeleiding in Huis Ter Leye is een methodisch en systematisch gebeuren. Vanuit de theoretische inzichten van het systeemdenken, psycho-dynamisch gedachtengoed, leertheorieën , contextueel denken, .. ontstaan een aantal werkingsprincipes die aan de grondslag liggen van de residentiële en mobiele begeleiding.

- Doelgericht werken, een perspectief stellen, er stap voor stap naar toe werken.
- Motivatie van de hulpvrager, ook het motiveren van de hulpvrager tot het aanvaarden van begeleiding.
- Aansluiten bij de leefwereld van het gezin, met zijn eigen gezinscultuur, context en historiek.
- Het realiteitsprincipe, de verwachtingen ten opzichte van de mogelijkheden, kennis en vaardigheden.
- Het ontwikkelen van vaardigheden, leren door te doen, voordoen, samen doen.
- De confrontatie, grenzen aangeven en stellen, reflectie op de ervaringen.
- Het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van de gezinsleden.
- Vertrouwen geven en krijgen, afstand bewaren.
- Het benoemen van positieve stappen, elke evolutie vanuit de groeikansen benaderen.
- De begeleid(st)er als leermodel, de identificatie

Opdrachtverklaring

- We hebben respect voor de mens zoals hij is.
- We geloven in het goede in de mens, zijn positieve inzet en zijn groeimogelijkheden.
- We willen meerzijdig partijdig zijn.
- Een vertrouwensrelatie opbouwen is een voorwaarde voor goede hulpverlening.
- We willen de normen die we hanteren voortdurend toetsen aan de normen van het gezin en in dialoog bepalen wat in hun situatie de goede norm is.
- Wij vertrekken vanuit de vraag van de cliënt, wij respecteren zijn/haar tempo en prioriteiten.
- We vertrekken vanuit de basisvaardigheden en mogelijkheden van de gezinsleden. 'Falen' maakt deel uit van het leerproces.
- We willen de zelfredzaamheid en het probleemoplossend vermogen stimuleren.
- Daar waar de fundamentele rechten van de mens en het kind geschonden worden binnen het gezin, moeten we als hulpverlener onze verantwoordelijkheid nemen.
- We werken gezinsintegrerend en integraal.
- We willen werken met doorzichtige methodieken.
- We werken vanuit een Christelijke inspiratie.

Lees hier het volledige document 'Missie, doelstelling en waarden' van CIG Huis ter Leye na. Lees hier meer op het 'Model van Bakker'.

<< terug  verder >>